Nejsme pouhým prodejcem zařízení a materiálu. Díky našim bohatým zkušenostem s tiskem etiket v různých průmyslových odvětvích (především v potravinářském průmyslu) jsme schopni dodat nejen vhodné zařízení pro tisk a správný spotřební materiál, ale také doporučit vhodný software pro tisk nebo vyvinout systém na míru.

Vývoj aplikací pro tiskárny Intermec v jazyce Fingerprint

Tiskárny Intermec jsou vybaveny jedinečným programovacím jazykem Fingerprint, který tiskárnám poskytuje možnosti prakticky shodné s běžným počítačem. Tyto tiskárny jsou proto běžně integrovány do výrobních linek a dalších automatizovaných procesů. Tiskárny mohou komunikovat s průmyslovými počítači PLC (ať už prostřednictvím statický vstupů nebo datově), váhami, aplikátory etiket a dalšími zařízeními. Pro komunikaci je možné také využít protokol ftp, webové služby a další technologie. Tiskárny také mohou vyhodnocovat signály senzorů a aktivně řídit procesy.
Výčet možných použití je velmi široký, v případě potřeby tisku bez připojeného PC Vám rádi některé realizované projekty předvedeme.

Implementace tiskového software Seagull Bartender

Často se setkáváme s požadavky zákazníků na takové tiskové řešení, které by zahrnovalo:

  • profesionální WYSIWYG editor pro tvorbu vzhledu etikety
  • možnost definice proměnných polí
  • spuštění tisku přímo na tiskárně nebo pomocí www rozhraní
  • zamezení manipulace s návrhem etikety neoprávněným osobám
  • pokročilá validace zadadných proměnných dat

Pro tyto účely využíváme tiskové řešení Bartender od společnosti Seagull Scientific. Tento software je k dispozici v několika verzích, (nejjednodušší verze UltraLite je pro tiskárny Intermec zdarma) od základní verze Basic po nejrozsáhlejší soubor aplikací Bartender Enterpise Automation.